Нэгдсэн санал асуулга
Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр өнөөгийн засаглалын тогтолцоог өөрчлөх асуудал ид яригдаж байна. Та ямар засаглалын ямар хэлбэрийг дэмждэг вэ?
 • 1739 санал
  60.8%
  Ерөнхийлөгчийн
 • 403 санал
  14.1%
  Хоёр танхимтай парламент
 • 725 санал
  25.4%
  Хүчтэй гүйцэтгэх засаглалтай парламентын засаглал
Санал өгөх