Нэгдсэн санал асуулга
Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр өнөөгийн засаглалын тогтолцоог өөрчлөх асуудал ид яригдаж байна. Та ямар засаглалын ямар хэлбэрийг дэмждэг вэ?
 • 268 санал
  57.1%
  Ерөнхийлөгчийн
 • 77 санал
  16.4%
  Хоёр танхимтай парламент
 • 126 санал
  26.9%
  Хүчтэй гүйцэтгэх засаглалтай парламентын засаглал
Санал өгөх