Нэгдсэн санал асуулга
Авто захуудыг албадан нүүлгэх нь зөв үү?
  • 811 санал
    98.7%
    Зөв. Төр шийдвэрээ хэрэгжүүлж, захуудыг цэгцлэх ёстой.
  • 13 санал
    1.6%
    Буруу. Энэ бол төрийн дээрэм
Санал өгөх